البته شاید بیشتر از این هم باشن..

فعلا در عراق سپاه بدر، کتائب حزب الله و کتائب امام علی بیشترین فعالیت ها رو دارن.