شب گذشته گروهی 15 الی 20 نفره از بلوچ های استقلال طلب پاکستان و ملبس به یونیفرم نیروهای امنیتی، در شهرک مستانگ در 40 کیلومتری جنوب شهر کویته مرکز استان بلوچستان پاکستان، با بستن راه 25 سرنشین دو اتوبوس مسافری بری به مقصد کراچی رو بعد از احراز قومیت به گروگان گرفته و سپس 19 تن از انان را به قتل می رسانند.

پ.ن: گفته میشه اکثر مقتولین از قوم پشتون می باشند.