آخرین وضعیت شمال سهل الغاب به صورت زیر هست .

ارتش سوریه دو روز پیش بلندی تل اعور در جنوب تل حمکه رو به تصرف خودش در آورد .

تل اعور یکی از ارتفاعات کلیدی در شمال سهل الغاب بود که مسلحین از این منطقه دید خوبی بروی مواضع جنوب داشتند و و نیروهای ارتش رو با بمباران اذیت میکردند .

شایعاتی هم شنیده میشه که فرماندهی سهل الغاب به یک ایرانی سپرده شده که به هیچ وجه تایید نمیشه .

فعلا در حد شایعه هست . اگر همچین چیزی باشه خیلی زود علنی میشه .

پیگیر اخبار باشید .