لینک دانلود : http://fs2.filegir.com/a7up/13188700_263171550699809_1988228639_n.mp4

امروز روس ها تروریست ها رو با فسفری و خوشه ای میهمان کردند .

تمهید ناری شدید بروی خان طومان بود و بارها جنگنده ها روستا و مناطق اطراف رو کوبیدند ولی پیشروی زمینی صورت نگرفت .

امروز پیشروی زمینی از سوی مقاومت منطقی نبود ..

تلفات مسلحین خوب بود ، فعلا که خوب زیر آتش قرار گرفته اند