داعش دیروز یکی از اعضای احرارالشام رو به نام "باسل العلی" در جرابلس در ریف حلب اعدام کرد.

کلا خوب افتادن به جون همدیگه..

10474801_884957838216145_532730734831975