پادگان ثرثار پس از پل ژاپنی، دومین مقر مهم نظامی ارتش بود که داعش تونستن بر اون مسلط بشه. .

این پادگان فاصله کمی با ناحیه الکرمه داره که ارتش الان چند ماهه در تلاشه که این روستا رو فتح کنه. . متاسفانه اینطور که معلومه سقوط این پادگان بیشتر به دلیل کمبود امکانات و البته محاصره چند هفته ای اون بوده به صورتی که از 140 شهید، 53 نفر اسیر شده و سپس در شهر فلوجه اعدام شدن. .

متاسفانه دولت عراق بمباران سنگین هوایی، یکی از مهمترین گزینه های خودش در پشتیبانی از نیروها رو به دلیل اینکه ممکنه به خونه ها و مردم آسیب وارد بشه، به طور جدی مورد استفاده قرار نمیده در صورتی که نیروی هوایی عراق ازتجهیزات هوایی خوبی برخورداره. .

کلیپ چرخوندن سربازا رو که میدیدم حسرت میخوردم به حال مسئولان دولت عراق که از چه مردمانی حمایت میکنه!

سربازان داعش برای اینکه شناخته نشن در شهر با ماسک وارد میشن و مردم فلوجه هم مثل میمونی که دنبال ولید میدویید، دنبالشون می دوییدن! انگار نه انگار که این سربازها از گوشت و خون خودشونن.