سرویس امنیتی عملیات موصل در بیانیه ای اعلام کرد، پنج شنبه 7 بهمن، یکی از بزرگترین کارگاه های ساخت بمب های ساعتی و مواد منفجره توسط این نیروها کشف شده است.
طبق اعلام وزارت دفاع عراق کارگاه کشف شده بزرگترین کارگاه ساخت بمب و انبار انواع مواد منفجره که در شرق شهر موصل تا کنون کشف شده میباشد.
کارگاه مذکور در یکی از خانه های محله ملایین در بخش شمالی این شهر میباشد.