اسلحه های G36 بعد از آموزش آلمانی ها در اختیار پیشمرگه قرار گرفت

B4C_biZCIAEzzCw.jpg

thumb_0001g31.jpg  thumb_0001g32.jpg  thumb_Domok_g36.JPG  thumb_1200px-Latvian_G36KV.JPG