چرا ارتش و حزب الله اصرار دارن به سمت این یه تیکه از جاده حرکت کنند؟


یه رودخونه به نام قویق از بین محله شیخ مقصود و کارخانجات عین التل و محله هلک می گذره. هچ جاده بزرگ ارتباطی بین این هلک و شیخ مقصود وجود نداره جز یه گذرگاه کوچیک در منطقه شیخ زر که مسلحین ترمیمش کردن. رو رودخونه پل زدن. (یا یک خط زرد رنگ مشخص شده)

محله شیخ مقصود درست گروههای مختلفی از کردها هست. محله بنی زید و سکن شبابی دست گروهی از ارتش آزاد به نام "تیپ شهدای بدر" به سرگردی یه آدم دزد به نام خالد حیانی هست.

اگر راه جندول-بعیدین کامل بیاد زیر آتش ارتش مسلحین موجود در محله های شرقی حلب مثل مساکن هنانو ،صاخور ،مرجه ،جبل بدرو و ... هیچ راه امداد درست حسابی ندارن و فقط به یک معبر کوچیک که به شیخ مقصود وصلشون می کنه باید امید ببندن.

منابع سوری تاکید می کنن این معبر بیشتر برای انتقال زخمی ها به ترکیه یا ورود مواد غدایی استفاده میشه و توپ و تانک و دوشکا مسلحین براشون سخته از اینجا بیارن داخل حلب.

از شیخ مقصود حمله ای به مناطق مجاور انجام نمیشه. ارتش هم زیاد باهاشون کاری نداره و جنگنده و بالگرد به ندرت شیخ مقصود رو می زنه.

الان باید جبهه بنی زید فعال بشه و ارتش بره سمت کاستیلو .ولی امان از فرمانده بی عرضه.

تو این نقشه عمق مناطق حندرات و سیفات برای حمله به شقیف صنعتی و مخیم حندرات کامل مشخصه. 

سال پیش از هر کی می پرسیدی ارتش و متحدینش یه روزی به اینجا می رسن باور نمی کرد. 

یک گام تا محاصره حلب مونده.... تله العویجه.
 
نقشه دو مگی :
 
 
عکس معبر شیخ رز  در سال 2013 . یواش یواش یه پل درست کردن روش برای عبور ملت+خودروها
wtm211jsof3mbbvv5eq0.jpg