تیپ 52 در شرق استان درعا سقوط کرد.

تنها ظرف هشت ساعت از شروع عملیات مسلحین در استان درعا، یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی ارتش سوریه در جنوب کشور یعنی تیپ 52 به تصرف مسلحین دراومد.

دلیل عقب نشینی و فرار زود هنگام ارتش سوریه پس از حمله دشمن به درستی مشخص نیست ولی در این مورد به خصوص ارتش سوریه توانایی مقاومت داشت، با توجه به امکانات و شمار نظامیان داخل تیپ 52 علیرغم کثرت مهاجمان این قابلیت وجود داشت که حمله سد یا دستکم سقوط به تاخیر بیفته ولی نظامیان سوری کما فی السابق فرار رو بر قرار ترجیح دادند و بدون مقاومت چندانی عقب نشینی کردند.

شاید مهمترین دلیل سرعت عقب نشینی نظامیان سوری در این مورد به خصوص، بشه به تضعیف روحیه نظامیان، خیانت برخی فرماندهان و همچنین بی تفاوتی اهالی دروزی سویدا اشاره کرد.

نباید فراموش کنیم که تیپ 52 خط اول دفاع از استان سویدا و فرودگاه نظامی ثعله بود و با سقوطش شهرها و روستاهای استان سویدا میتونه به راحتی عرضه تاخت و تاز مسلحین قرار بگیره.

با تصرف تیپ 52 و روستاهای اطرافش ریف شرقی درعا به طور کامل از ارتش سوریه پاکسازی شد، باید دید مسلحین به همین قناعت خواهند کرد یا این پیروزی مقدمه ای برای پیشروی های بیشتر در استان سویدا خواهد بود.

نقشه با کیفیت بالاتر (1 مگ) : http://s2.img7.ir/6FiON.jpg