طی چند روز گذشته داعش در ادامه پیشروی های خودش موفق شد روستاهای حلیصه و وحشیه در اطراف دانشکده پیاده نظام (مدرسه مشاه) در شمال شرق حلب رو تصرف و حلقه محاصره رو بر مزدوران ارتش آزاد تنگ تر کنه.

داعش با تصرف روستای وحشیه خط امداد ارتش آزاد رو از سمت تل قراح و تل سوسیان به دانشکده پیاده نظام در تیررس گرفته و امکان نقل و انتقال نیرو و مهمات به این دانشکده وجود نداره.

دانشکده پیاده نظام (مدرسه مشاه) :

این مقر نظامی یکی از پایگاه های ارتش سوریه در ریف حلب شمالی بود که در دسامبر 2012 طی نبرد موسوم به "ثوار الخنادق" پس از دو هفته محاصره به تصرف مزدوران ارتش آزاد در اومد، خیانت معاون فرمانده دانشکده مهمترین دلیل سقوطش بود.

فرمانده عملیات مسلحین برای تصرف دانشکده پیاده نظام، سرهنگ فراری یوسف جادر(ابو فرات) یکی از سرکردگان تیپ توحید بود که طی نبردها کشته شد و مسلحین هم نام دانشکده رو به نام او "دانشکده یوسف جادر" تغییر نام دادند.

پس از پیوستن تیپ توحید به "جبهه اسلامی" و سپس تغییر نامش به "جبهه شامیه" دانشکده پیاده نظام(مدرسه مشاه) به یکی از مهمترین مقرهای فرماندهی مسلحین در ریف حلب شمالی تبدیل شد. در همین مکان هم بود که عبدالقادر صالح(حجی مارع) فرمانده تیپ توحید در حملات هوایی ارتش سوریه به هلاکت رسید.

در حال حاضر مزدوران ارتش آزاد بین داعش در شمال و ارتش سوریه در جنوب تحت محاصره مرگباری قرار دارند و هر آن احتمال حمله داعش به دانشکده پیاده نظام و تصرفش وجود داره که این میتونه راه داعش رو برای تصرف مناطق استراتژیک تری در ریف حلب شمالی نظیر مارع و اعزاز هموار کنه.

نقشه با کیفیت بالاتر (700 کیلو) : http://s2.img7.ir/Cw5gm.jpg