تعدادی از اهالی جفره توسط داعش ربوده شدند ، احتمال این میره که شاهد یک قتل عام گسترده باشیم

اهالی این منطقه با ارتش سوریه همکاری میکردند

توو منطقه حویجه (جزیره) صکر احتمال این هست که ارتش بیشتر عقب نشینی کرده باشه ولی خب مناطق نزدیک به فرودگاه حساسیت بیشتری داره و زیر دید آتش بهتری قرار داره

Deir_alzour_2_site.JPG