چند روز گذشته تروریستهای جبهه النصره موفق شدند قصیر در جنوب غربی ترین قسمت استان درعا را تصرف کنند .

جبهه النصره از دو محور اصلی یکی از جنوب از سمت حیط به قصیر و دیگری از سمت شمال از بکار و تسیل به بکار غربی و عین الذکر به نیروها و مقرهای نیروهای لواء شهدای یرموک (طرفدار داعش) حمله میکنند .

البته امروز لوا شهدا موفق شد تروریستهای جبهه النصره از روستای قصیر بیرون کند و در حین درگیری های این روستا ، موسی الجهمانی فرمانده ی میدانی منطقه درعا البد جبهه النصره به هلاکت رسید .

سد سحم هم شاهد درگیریهای پراکنده بین نیروهای طرفین هست .

نیروهای لوا شهدای یرموک حضور پررنگی در این مناطق دارندهمانطور که حدس میزدم این مناطق نبردهای خونین و سختی را برای طرفین به ارمغان خواهد آورد .

هرچند که برای صلح و جلوگیری از درگیری داخلی بین مسلحین در این منطقه برخی از گروهها میانجگری کرده و جلساتی برگزار کردند ولی تا این لحظه هیچ فایده ای نداشته .

موسی جهمانی ابو مصعب