سرمد الجیلانی، مدیر مجموعه رسانه ای "الرقة تذبح بصمت" که سالها جنایات داعش علیه مردم در سرزمین داعش و به خصوص رقه را نشان می داد؛ خود دستور تجاوز به دیگران را می دهد.
مجموعه "رقه در سکوت سربریده می شود" طی سالیان کنترل داعش بر رقه، به علت عدم اجازه فعالیت هیچ رسانه مستقلی در سرزمین داعش، عملا به تنها رسانه مردم و مخالفان منطقه تبدیل شده بود و دواعش تلاش زیادی برای ساکت کردن آن داشتند. در این راستا داعش البته بارها شهروند-خبرنگاران مجموعه را دستگیر و اعدام کرده بود.
گفته می شود با توجه به اینکه سرمد الجیلانی یا در ترکیه یا آلمان زندگی می کند، این رفتار خشن وی به مراجع امنیتی اعلام شده و در صورت حضور در آلمان، میتواند برای وی گران تمام شود.
دختری که در تصویر مشاهده میکنید، از پناهجویان سوری حاضر در ترکیه است. طبق برآوردها قسمت قابل توجهی از آوارگان سوری موافق دولت بوده و اکثرا به این دلیل که مناطق زندگی به دست داعش یا مسلحین اداره می شود، به جای کوچ به مناطق دولتی، به خارج از کشور رفته اند.