وضعیت از شب گذشته تغییر خاصی نکرده و ارتش سوریه همچنان تلاش میکند تا مساحت باقیمانده از مساکن هنانو را آزاد کند.

با آزادسازی مساکن هنانو مناطق زیادی در شرق و جنوب این منطقه بصورت دومینو وار آزاد خواهد شد و مسلحین با علم بر این قضیه ، به سختی در هنانو مقاومت میکنند .

در حال حاضر محورهای متعددی برای برهم زدن تمرکز مسلحین در هنانو و منطقه جبل بدرو توسط ارتش سوریه باز شده است.

نیروهای بیشتری نیز به منطقه اعزام شده اند و عزم ارتش برای پیروزی جدی است .