سرلشکر ساعدی از بهترین فرماندهان ارتش عراق دو روز پیش در خط مقدم جبهه جنوب شرقی موصل مورد اصابت ترکش های یک خودروی انتحاری قرار گرفت.
خطر رفع شده و ایشون به زودی به عملیات اضافه خواهد شد.
وی فرمانده عملیات پاکسازی فلوجه بود...