شهید ستوان دوم محسن قیطاسلو از تکاوران تیپ ۶۵ نوهد ارتش جمهوری اسلامی طی هفته اخیر در سوریه به شهادت رسیدن.
بأمان الله یا شهید الله