سید سجاد خلیلی از پاسداران سپاه شهرستان بهشر در استان مازنداران در نبرد با گروه های تکفیری در حومه جنوبی استان حلب به شهادت رسید.