برادران ، عزیزان و دوستانی که در سایتهای خبری فعالیت میکنند لطفا به زحمت بچه های تحولات جهان اسلام احترام بگذارند و زیر خبرها و عکسهایی که از اینجا و صفحه ی فیسبوک ما برمیدارند ، به نام و تیم ما اشاره کنند ...

این کمترین کاری هست که میتونید انجام بدید ..

هدف ما نشر اخبار موثق هست ، با درج نام ما ، ضمن ارزش قائل شدن به کار ما ، انگیزه ی بیشتری در این راه به ما خواهید داد .

لطفا رعایت کنید .

ممنونم