دولت سوریه در اقدامی عجیب و در راستای جنگ روانی در کنار پیامکهای دعوت از مسلحین به خروج از شرق حلب، این بار در پیامکی به آنها پیشنهاد داد از شرق حلب خارج شده و امروز پنج شنبه ساعت ۱۲ در مسابقه فوتبالی که در ورزشگاه بزرگ حمدانیه حلب برگزار می شود شرکت و آن را نشانه ای از حسن نیت دولت در مصالحه قلمداد کنند!