عکس یادگاری یک حوثی با موشک عربستانی که وطنش را هدف قرار داد .

گفته میشه انصار الله دیشب با 4 اسکاد عمق 60 کیلومتری عربستان رو هدف قرار داد .

محل اصابت پایگاه نظامی خمیص مشیط عربستان بود .