با اتمام هفته اول عملیات آزادسازی موصل، نقشه وضعیت میدانی و مقدار پیشروی ها به شرح زیر هست.
در محور جنوبی پیشرویهای خوبی از پایگاه هوایی قیاره به عمق حدودا 20 کیلومتری مواضع داعش صورت گرفت.
در محور شرقی روستای بزرگ برطله به صورت کامل پاکسازی شد، بخش بزرگی از بخدیدا به عنوان مهمترین روستای شرقی موصل در دست نیروهای عراقیست و چندین روستای کوچک تر نیز پاکسازی شدند.
در محور شمال شرقی پیشروی ها کمتر بود اما فعلا منجر به محاصره روستای مهم بعشیقه و آزادی چند روستای کوچک تر شده.
در محور شمالی هم پیشروی خوبی انجام گرفته که منجر به پاکسازی باطنایا و تسلط بر قسمت بزرگی از تلکیف به عنوان مهمترین روستای شمالی موصل شده.
.
در کل این هفته، هفته خوبی برای نیروهای ارتش، پیشمرگه و حشد بوده. هرچند که وسعت پاکسازی ها زیاده اما باید این نکته رو در نظر گرفت که خستگی نیروها، فاصله افتادن بین منابع تدارکاتی و خطوط مقدم و .... باعث میشه که سرعت عملیات گرفته بشه.
.
نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/20e8/434zshyi1p7brc8zg.jpg