عملیات رزمندگان حزب الله در قلمون به طور مستمر ادامه داره و امروز وارد سومین روز خودش شد.

گزارش هایی که لحظاتی پیش منتشر شد حکایت از تصرف جرود جبه به طور کامل توسط دلاوران حزب الله داره، مناطق و بلندی های حرف المحمضان، قرنه وادی الدار، حرف جوار الخراف در جرود جبه امروز آزاد شد، این مناطق در امتداد مناطق جرود عسال الورد قرار داره که دیروز آزاد شد.

روز گذشته رزمندگان حزب الله محدوده 45 کیلومتر مربعی جرود عسال الورد رو به طول کامل پاکسازی کردند، مناطقی مثل وادی الدار و وادی الصهریج که گذرگاه های غیرقانونی ای بودند که عسال الورد سوریه رو به لبنان متصل می کردند.

همچنین در جبهه لبنان هم روز گذشته رزمندگان حزب الله با پیشروی به سمت جرود بریتال، ارتفاعات قرنه النحله رو به تصرف درآوردند.

بدین ترتیب رزمندگان موفق شدند جرود عسال الورد سوریه رو به جرود بریتال لبنان متصل کنن.

نقشه عملیات بزرگ قلمون رو در زیر مشاهده میکنید، محورهای عملیات با فلش زرد رنگ مشخص شده :