طلال سلو سخنگوی نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه در گفتگو با شبکه ی روناهی با نام بردن از رقه به عنوان پایتخت تروریسم در سوریه، هر گونه همکاری با ارتش سوریه در آزادسازی این شهر را رد کرد.

اما با بیان اینکه هدف نابودی تروریسم است عنوان کرد از آزادسازی رقه به دست ارتش سوریه استقبال می کند.

او همچنین خاطر نشان کرد آنها رقابتی با ارتش سوریه در آزاد سازی مناطق از دست داعش ندارند.