شهید مصطفی صدرزاده از اهالی شهرستان شهریار که امشب در استان حلب سوریه شهید شد. این شهید فرماندهی گردان عمار تیپ فاطمیون را بر عهده داشت.