مراسم تدفین و تشییع شهید حمزه علیان سرباز ارتش سوریه که ناجوانمردانه بدست گروه میانه روی ! ارتش آزاد پس از اسارت تیربارون شد در زادگاهش برگزار شد .

برادرش با پوشیدن لباس شهید و برداشتن سلاح رسما اعلام کرد که به ارتش ملحق شده و به میادین نبرد خواهد رفت و انتقام خون برادرشو میگیره.

انتشار ویدیوی دستگیری شهید علیان و اعدامش در گوشه خیابانی در جسر الشغور در حالی که با شجاعت خودش رو علوی و اهل طرطوس معرفی کرد و درخواست داشت دو کلمه با تروریستهای ارتش آزاد حرف بزنه غوغایی در فضای رسانه ها ایجاد کرد.