رقه همه روزه پذیرای بشکه های انفجاری و موشکهای ارتش سوریه هست ..

این بین یه عده هستند که توو رقه گیر افتادند و اوونها هم از این آسیبها درامان نیستند .

B3meUOtIYAA_0JM.jpg

thumb_B3m0y-EIUAEqP5P.jpg  thumb_B3meUdzIgAA9Out.jpg  thumb_B3meUf0IIAAUtk3.jpg  thumb_B3meUaeIAAAysH-.jpg