به دلیل بایکوت خبری مسلحین از شرق حلب اطلاعاتی که از وضعیت انسانی در شرق حلب به دست می آید بسیار اندک است. معدود فیلم های منتشر شده از شرق حلب همگی توسط خود مسلحین ضبط شده و تنها بخش کوچکی از جمعیت شرق حلب را شامل می شود و طبیعتا حاوی روایت خود مسلحین است. در این پست به دو مورد از گزارشاتی پرداختیم که به دو شیوه ی مختلف از شرق حلب تهیه شده است و هر دو بیانگر این مساله است که بخش اعظم غیرنظامیان در شرق حلب به نوعی در دست مسلحین گروگان یا اسیرند.
١) رابرت فیسک که به بخش غربی حلب سفر کرده در گزارشی که در ایندیپندنت منتشر شد با یکی از معدود خانواده هایی که موفق به خروج (به گفته خودشان فرار) از محلات شرقی حلب شده اند، گفتگو کرد.
خالد خدور ٥٠ ساله که به همراه همسر و پسر ٨ ساله اش از شرق حلب به غرب گریخته اند از مصیبت های زندگی در شرق حلب، فرار از آنجا و حتی عواقب بعد از آن می گوید.
آنها در طول مصاحبه اسمی از بشار اسد نمی برند و از بمباران هوایی وحشتناک شرق حلب می گویند تا مشخص شود این خانواده طرفدار دولت نیستند. اما آنها صحبتهای دیگری نیز در مورد شرق حلب دارند. این که چگونه با کمبود دارو، گرسنگی وبمباران دست و پنجه نرم می کرده اند اما صدها فرد مسلح مانع از خروج هزاران غیرنظامی شده اند که تمایل به خروج از شرق حلب داشته اند. در دو هفته ٦ نفر در  تیراندازی مسلحین کشته شده اند. خالد می گوید آنها به ما می گفتند در صورت رفتن به غرب حلب حکومت همه شما را اعدام خواهد کرد که این اتفاق نیفتاد.
او ادامه می دهد زمانی که با خانواده اش به غرب حلب رسیدند، مسلحین برادرش حمزه را دستگیر و به اعدام محکوم کردند. خبری که از طریق شبکه خبری اینترنتی مسلحین در حلب به نام "حلب الیوم" به او رسید. آنها حتی دوستان خالد را نیز دستگیر کردند. سپس به خانه و مغازه اش ریخته و پس از غارت آنجا را نابود کردند. او اکنون به همراه خانواده اش در غرب حلب در خانه بستگانشان ساکن هستند و برای برخورداری از کمک های سازمان ملل بایستی ثبت نام کنند.
لینک گزارش:
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/thousands-of-civilian-families-forced-by-militias-to-remain-in-eastern-aleppo-a7389346.html
٢) در فیلم دیگری که اخیرا توسط شهروندان ساکن شرق حلب تهیه شده و در این پست ملاحظه می کنید، پس از نشان دادن وضعیت اسفناک زندگی در محلات شرقی، خانمی شرایط زندگی را شرح می دهد.
او می گوید: "ما در شرق حلب زندگی می کنیم. غذا نداریم. هیچ چیز نداریم. چگونه ما باید ١٥٠ هزار لیره (٣٠٠ دلار) به آنها (مسلحین) بپردازیم تا اجازه دهند خارج شویم؟ اگر کسی پول نداشته باشد، می گذارند بمیرد و نمی گذارند خارج شود. ما به کسی نیاز داریم که به ما کمک کند از اینجا خارج شویم. اینجا هیچ چیز نداریم برایش زندگی کنیم. هیچ شغلی نیست، هیچ درآمدی نیست، چگونه می توانیم پولی بدست بیاوریم که به آنها بپردازیم؟!."