این هم تصویری از حویجه صکر دیرالزور ..

یاران عصام زهرالدین نفس داعش رو در حویجه صکر به شماره انداختند :winking:

10007379_234691683371283_583712568603506