اگه بخواهیم صادقانه بگیم درواقع الان دیگه توی کوبانی هستند .... یکی دو کیلومتر دیگه خود کوبانیه ....

در مورد مقاومت مردم که دوستان اشاره کردند ، بله اگه سلاح داشتند و نمی ایستادند و فرار میکردند بحثش جداست ولی اوونطور که از شواهد پیداست ، به نظر میاد که سلاح مناسبی برای دفاع ندارند پس ماندن یعنی مردن ....