به نقشه دقت کنید:
قسمت های قرمز و آبی روی هم قلمرو کنونی داعشه، البته قسمت آبی اون قسمتی از قلمرو هست که طی یک سال اخیر به دست داعش افتاده.
قسمت سبز هم قسمت هایی از قلمرو داعشه که از یک سال پیش تا کنون فتح و پاکسازی شده و الان در دست گروه های دیگه هست.
.
البته نقشه هم یکم در نشون دادن قلمرو داعش زیاده روی کرده و قلمرو رو بیشتر نشون داده ولی به صورت 75درصد تقریبا مناسب به نظر میاد.

نقشه ای با جزئیات زیادتر از وضعیت داعش طی یک سال گذشته:

سبز: پیشروی های داعش طی یک سال گذشته

قرمز: مناطقی که داعش از یک سال پیش تا حالا از دست داده..

البته با توجه به نقشه ای که خودمون منتشر کردیم میتونم بگم که بازه زمانی بیشتر از یک ساله (حدود یک سال و نیمه)، برای اینکه تکریت که اینجا زده یک سال پیش پاکسازی شده، حدودا یک سال و نیم پیش پاکسازی شده.