امروز در خبرها آمد که داعش حملاتی به سمت خناصر داشته و توانسته با پیشروی خود جاده اثریا-خناصر را قطع کند و حتی ساعتی پیش منابعی مدعی تصرف کامل خناصر به دست داعش شدند.

کلیه این خبرها غیر واقعی بوده و منابع میدانی تأکید کردند تا به این لحظه جاده خناصر در هیچ نقطه ای قطع نشده و ارتش و نیروهای متحد در حال دفع این حمله هستند. البته این به معنای پایان تهاجم داعش نیست.

محور تهاجم داعش از "رسم الحمام" و دقیقا جنوب دریاچه #جبول بوده است. که با توجه به کم عمق بودن این بخش از جاده حیاتی اثریا-خناصر، دفع سریع این حمله اهمیت بالایی دارد.

از چند هفته پیش ارتش سوریه و نیروهای متحد ( از جمله لواء امام باقر(ع) و سپاه #فاطمیون س ) در حال آماده سازی در همین محور برای عملیات به سمت شرق خناصر بودند که طبیعتا می توانند در پدافند این تهاجم به کار گیری شوند.
جهاد_رضا