یگان های طلایی ارتش در پالایشگاه هلی برن کردن و تو همین روز اول عکس های از کشته شدن ده ها داعشی در محوطه پالایشگاه منتشر شده..

به قولی پالایشگاه شده یه کشتارگاه بزرگ از دواعش.

حدود یک ساله مثل خار توی گلوی داعش گیر کرده..

هدف اصلی گردانهای طلایی پاکسازی راه های پشتیبانی از دواعشه ولی فعلا دارن با عملیات توی پالایشگاه فشار رو از نیروهای خسته کم میکنن.