حاج حمید روی مبل نشسته بود و مشغول خواندن کتاب بود من هم تلویزیون رو روشن کردم کنار حاج حمید نشستم تلویزیون داشت خاطرات جبهه حضرت آقا رو پخش میکرد
معظم له می فرمودند: ما توی یه مهلکه ای گیر افتاده بودیم که یه بنده خدایی اومد و با ماشین ما رو از مهلکه نجات داد
حاج حمید همین طور که سرش توی کتاب بود و با همان مظلومیت همیشگی گفت: اون بنده خدا من بودم...

6tm9t7p3cf5uwhs1pgz9.jpg