حمله سنگین داعشی ها به فرودگاه نظامی کویرس در ریف حلب شرقی وارد چهارمین روز خودش شد.

در حال حاضر بیشتر درگیری ها در سمت جنوب غرب فرودگاه که دانشکده و خوابگاه افسران قرار داره متمرکز شده. پیشروی خاصی از سوی داعشی ها گزارش نشده

فرودگاه نظامی کویرس که شامل دانشکده نیروی هوایی در کنار فرودگاه کویرس میشه در 40 کیلومتری شرق حلب قرار داره و از دو سال پیش به این سو در ابتدا تحت محاصره ارتش آزاد و سپس با کنترل داعش بر رقه و سپس ریف حلب شرقی در محاصره داعش قرار داره.

داعش در دسامبر 2013 با عقب روندن ارتش آزاد بیشتر ریف حلب شرقی رو تصرف کرد.فرودگاه نظامی کویرس در منطقه دشت سفیره قرار داره که از شرق شمال به الباب و اتوبان حلب-رقه، از جنوب به دریاچه جبول، از شرق به دیرحافر و مسکنه و از غرب به سفیره منتهی میشه.