از حدود 6 ساعت پیش و با حمله سنگین داعش به شهر رطبه، وضعیت میدانی دراین شهر رو به وخامت رفته است.
موج اول این حملات توسط نیروهای دفاعی دفع شد اما موج های بعدی منجر به نفوذ دواعش در شهر شد.
طبق معمول هدف داعش، برهم زدن تمرکز عملیات نیروهای عراقیست.