کلا با ژستهای عصام زهر الدین خیلی حال میکنم ،، همچین با صلابته ادم جیگرش حال میاد ..

ولی حیف که با شخصیت اقای حشمت فردوس خودمون آشنایی نداره وگرنه یحتمل از این حرکات هم حتما میزد hee_hee

vfzm6pa2defqs0y69sew.jpg