جهت یاد آوری؛

آخرین نیروهای ارتش در فرودگاه طبقه که زیر حملات هر روزه داعشی که در اوج قدرت خودش بود، دووم نیوردن و خطوط دفاعیشون شکسته شد..

اولین روز شهریور 1393 و در آخرین روز دفاع ارتش سوریه از آخرین پایگاه خودش در استان رقه ، کمتر از یک سوم نیروهای سوری در این فرودگاه تحت محاصره زنده مونده بودند ؛ که با شکسته شدن خطوط دفاعیشون همگی به اسارت داعش در آمدند.

روز بعد داعش با انتشار ویدیویی از اعدام دست جمعی حدود 150 نیروی سوری دستگیر شده در این فرودگاه خبر داد.

مطمئنا یکی از لحظات تراژیک بعد از (انشاءالله) فتح فرودگاه میتونه پیدا کردن گور دست جمعی این شهدا باشه...