داعش در جنایتی جدید تعدادی از عشایر جبوری استان صلاح الدین رو دستگیر و اعدام کرد ...