منطقه درعا تل قرین محل شهادت سید الشداء فاطمیون شهید توسلی و رضابخشی و جلیقه پاره پاره شهید فاتح در دست...

/خزاعی

10647108_1593335407548371_57139644617357