امروز یمنی ها تظاهرات گسترده ای بر علیه جنایات آل سعود در صنعا برگزار کردند .همبستگی یمنی ها واقعا مثال زدنی هست . شیعه و سنی درکنار یکدیگر هستند .

چنین جامعه ای مطمئنا شکست نمیخوره و در پایان کار پیروز خواهد بود