تصویری جدید از خلبان اسیر اردنی معاذ کساسبه که در رقه به سر میبرد ...

1476055_420297291469745_3087085221155552