مجتمع ١٠٧٠ شامل مجموعه ساختمانهای مسکونی بتنی بود که پیش از جنگ در طرح توسعه شهر حلب در حال ساخته شدن بود و با شروع جنگ عملیات ساختمانی به صورت نیمه کاره متوقف شد.

با مهاجرت صدها هزار نفر از اهالی شرق حلب به محله های غربی در سالیان اخیر، این ساختمان های نیمه کاره و فاقد امکانات و تاسیسات مناسب از طرف دولت و شهرداری حلب جهت اسکان هزاران نفر از جنگ زدگان مهاجر از شرق حلب در نظر گرفته شد. اکنون و پس از درگیریهای شدیدی که در این منطقه رخ داد، بسیاری از همان ساختمانهای فاقد امکانات، تنها مشخصه قابل اتکای خود یعنی سازه ی سالم را نیز از دست دادند. با وجود این شرایط سخت همچنان برخی از مردم از بازگشت به زیر سقف این خانه ها خشنودند.