جنگنده های آمریکایی به طور اشتباهی نیرو های دموکرات سوریه را در نزدیکی طبقه بمباران کردند که در نتیجه ۱۸ نیروی کرد کشته شد.
فرماندهی ائتلاف آمریکا با نشر بیانه فوق این قضیه رو تایید نموده و با اظهار تاسف از اتفاق امروز، تاکید کرده که در اینده چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.