پس از آزادسازی مخیم حندرات و بیمارستان کندی و با پایدار شدن اوضاع در این منطقه تفحص(بازکاوی) پیکر شهدای بیمارستان الکندی آغاز شد .

تاکنون پیکر 8 شهید به کمک دفاع مدنی سوریه و تیمهای پزشکی پیدا شده و جستجو برای پیدا کردن باقی شهدا ادامه دارد .