سر انجام حوالی نیمه شب دیشب و سپری شدن بیش از 24 ساعت از تهاجم سنگین طالبان بر پسته های پلیس در مسیر شاهراه کابل - بامیان، نیروهای ویژه ارتش افغانستان طی الارض کرده و به این منطقه در 50 کیلومتری جنوب غرب کابل رسیدن و درگیری ها فعلا فروکش کرده است.

ماحصل این حمله سنگین طالبان با همکاری و خیانت طالب اندیشان در لباس پلیس، 36پلیس شیعه ( اکثرا از ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان ) به شهادت رسیده و از سرنوشت یک گروه 6 نفری دیگر خبری در درست نیست.

روح مان با یادتان شاد باد!!!