جیش الفتح و جبهه النصره در قلمون به صورت رسمی با داعش اعلام جنگ کردند .

بیانیه ای هم در این راستا از سوی جیش الفتح قلمون صادر شده و در آن مواردی که باعث شده این تصمیم گرفته بشه ؛ ذکر شده .

مواردی مانند بستن راههای امداد مسلحین ، حمله به حاجزهای مسلحین ، ترور ، اهانت و ....

در حال حاضر که عملیات قلمون توسط حزب الله و ارتش سوریه کلید خورده و نیروهای النصره با بچه های مقاومت درگیر هستند ؛ از طرف دیگر تروریستهای داعش فرصت رو غنیمت شمرده و گاه و بیگاه به مواضع جبهه النصره و دیگر گروه های وابسته در قلمون حمله میکنه :v

اللهم اضرب الظالمین بالظالمین