دواعش دیروز میادین نفتی جزل رو تصرف کردند .
ارتش سوریه موفق شد تنها چند ساعت بعد از تسلط داعش بر میادین نفتی جزل در غرب تدمر، این میادین رو تحت کنترل خودش دربیاره.

بعد از اینکه روز گذشته داعش با حمله ای غافلگیر کننده میادین نفتی جزل رو تصرف کرد ارتش سوریه شامل صقور صحرا و همچنین قوات الرضا (رزمندگان شیعه حمص) ظرف چند ساعت داعشی ها رو از  میادین جزل عقب روندند.
این نکته قابل به ذکر هست که نیروهای قوات الرضای حمص نقش پررنگ و موثری در این نبردها داشتند .
از میادین جزل، روزانه 10 هزار بشکه نفت استخراج میشه و یکی از مهمترین منابع تولید انرژی به ویژه نفت در سوریه به شمار میره.
با از دست رفتن تدمر وضعیت امنیتی در صحرای سوریه بشدت متزلزل شده و حالا باید هر لحظه امکان حمله ی داعش به یکی از میادین گازی نفتی را متصور بود .
نقشه با کیفیت بالاتر : http://s2.img7.ir/7NHUr.jpg

تصاویری از نیروهای شیعه ی قوات الرضای حمص که در نبردهای میادین جزل به شهادت رسیدند

شهید بزرگوار حیدر دودمان

تک فرزند خانواده بود

شهید بزرگوار ثائر جودت محسن