اوضاع در کوبانی مقداری مشکوکه !!!
امروز بعدظهر تیراندازی هایی در شرق کوبانی شنیده شد ؛ این درحالیه که نیروهای کرد به صورت کامل از شرق شهر بیرون رفتند و در مرکز و غرب حضور دارند !!
نیروی کمکی ؟ نیروی ویژه ؟ ..

حملات گاه و بیگاه آمریکا داعش رو توی مشکل انداخته  ، در حال حاضر گفته میشه راه های امداد رسانی داعش بسته شده و در صورت تحرک توسط بمب افکن زده میشه ...

جالب اینجاست با اینکه آمریکا میتونه کار داعش رو در کوبانی و اطرافش یکسره کنه ؛ ولی همچنان در واقع با داعش بازی میکنه !!
ترکیه هم که سر مرز مستقره و کاری نمیکنه ....

واقعا تاسف باره

در کل درگیری ها در غرب و جنوب غربی شهر همچنان ادامه داره ...