تصاویری از هدف قرار دادن مواضع داعش در اطراف مارع در شمال حلب توسط لشکر 13 ارتش آزاد .

پیشرویها خاصی صورت نگرفته ، فقط گفته میشه داعش روستای ام القرا رو به تصرف خودش در آورده .

در کل این روزها مسلحین حسابی مشغول شمال حلب شدند و نیروها همچنان به این منطقه گسیل داده میشند .

در این بین گاها اختلافاتی هم بین مسلحین بوجود میاد .

امروز در خبرها داشتیم که جیش الفتح به مقرهای جیش محمد حمله کرده ؛ آنهم به اتهام همکاری جیش محمد با داعش !

از طرفی دیگه داعش در شهر تازه تصرف شده ی صوران برای مردم جلسات مختلف برگزار میکنه و قصد داره هدف و راه خودش رو از پیشروی در این مناطق به مردم صوران و حومه بفهمانه !!

مشخص هست که دواعش اینبار به مانند دفعه ی قبل فکر عقب نشینی در سر ندارند .

اللهم الشغل ظالمین بالظالمین

جلسات داعش برای مردم صوران